Hoe werken wij

Tijdens elk project zullen er een aantal fasen doorlopen worden. Hieronder vind u een overzicht van de betreffende fases met een korte omschrijving.

Initiatiefase

In deze fase beantwoorden wij de vraag: hoe gaan we uw project aanpakken? Vervolgens zal er een Programma van Eisen worden opgesteld samen met u om alle wensen goed in beeld te krijgen, zowel bouwkundig als installatietechnisch.
Tevens komt in deze het budget voor, voor al uw wensen. Er zal een haalbaarheidsbegroting worden opgesteld met alle voorkomende kosten die nodig zijn om het project gebruiksklaar te krijgen. De conclusie uit deze begroting is lijdend wat betreft de aanpak van het project.

Ontwerpfase

Ontwerpen naar budget is van wezenlijk belang!
U ziet uw wensen vertaald in het eerste ontwerp. Het doel van het eerste ontwerp is deze gezamenlijk goed door te spreken of alle wensen zijn meegenomen. Indien dit niet het geval is, zal het ontwerp naar wens worden aangepast. Ook is het van belang om te bepalen of de haalbaarheid van dit eerste ontwerp aansluit bij de begroting die is opgesteld in de initiatiefase. Aan het eind van deze fase zal het ontwerp optimaal aansluiten op uw wensen.

Voorbereidingsfase

Uw ontwerp is inmiddels naar uw wens vertaald. Wij gaan nu alle zaken omtrent het project opstellen.
In deze fase maken wij een gedetailleerde begroting van het project om er zeker van te zijn dat er geen verassingen komen.
Na het in beeld brengen van bovenstaande onderdelen zullen wij alle onderdelen bespreken met u om de uitgangspunten en wensen scherp voor ogen te houden.
Aanvragen van partijen gaat altijd in samenspraak met u, wij zullen u voorzien van een strategisch advies.

Realisatiefase

Eindelijk de schop in de grond!
In deze fase start onze bouwbegeleiding, directievoering en toezicht. Wij realiseren het project met de juiste afgesproken kwaliteit. U blijft ten alle tijde buiten meerwerk!
Ook wordt er gebouwd conform planning en contract, en worden uiteraard al uw wensen vertolkt.
Lassche Bouwregisseurs ontzorgt u in de volledige breedte.

Nazorgfase

U bent inmiddels eigenaar van een nieuw of vernieuwd gebouw. Maar daarmee stopt ons werk als bouwmanager niet. We zien erop toe dat de laatste afspraken nog worden nagekomen en mogelijk invulling kunnen geven aan een meerjarig onderhoudsplan.
Lassche Bouwregisseurs zal in de nazorgfase ook voor u klaarstaan voor adviezen en alle overige zaken.