Bouwkostenadvies

Wij kunnen de volgende zaken voor u realiseren:

  • Directiebegrotingen
  • Elementenbegrotingen
  • Inschrijvingsbegrotingen
  • Exploitatiebegrotingen en -ramingen
  • Kostenvergelijking en -toetsing
  • Meerjarenbegrotingen